Infor­mu­jemy, że w dniu 6 maja 2015 r. zaję­cia z etyki nie odbędą się z powodu nie­obec­no­ści nauczyciela.