Regu­la­min 2023

Załącz­nik nr 1 For­mu­larz zgłoszeniowy

Załącz­nik nr 2 Wize­ru­nek dziecka i opie­kuna prawnego

Mate­riały nutowe

 

Play­li­sta z nagra­niami pio­senki obli­ga­to­ryj­nej:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoluKsN74_GShxARsSHNDvsCnnlHXZEr4