Za nami trzy kon­certy kolęd, w tym dwa w ramach pro­jektu Poznań­skie Kolę­do­wa­nie. Cie­szymy się, że Alla Fine ma szansę kon­cer­to­wać z innymi chó­rami żeń­skimi. Nigdy dość chó­ral­nego Grils’ Power!