Sek­cja instru­men­talna rok szkolny 2022/2023

kie­row­nik: Renata Sikorska

 1. Gło­wacka Anna fortepian
 2. Hein­ry­chow­ski Sła­wo­mir klar­net, saksofon
 3. Kra­śner Piotr perkusja
 4. Kujawa Kata­rzyna fortepian
 5. Kukla Ewa fortepian
 6. Kuzara Katrzyna fortepian
 7. Łyn­sza Cze­sław fortepian
 8. Macie­jow­ska Joanna fortepian
 9. Miecz­kow­ska Emi­lia flet
 10. Nagrodzki Artur gitara
 11. Olszew­ski Adrian fortepian
 12. Plu­ciń­ska Maria obój
 13. Sikor­ska Renata fortepian
 14. Winiar­ski Woj­ciech gitara