Sek­cja instru­men­talna rok szkolny 2023/2024

kie­row­nik: Renata Sikorska

 1. Gło­wacka Anna fortepian
 2. Koło­dziej­czak Albert
 3. Kujawa Kata­rzyna fortepian
 4. Kukla Ewa fortepian
 5. Kuzara Katrzyna fortepian
 6. Łyn­sza Cze­sław fortepian
 7. Macie­jow­ska Joanna fortepian
 8. Majda Jakub
 9. Miecz­kow­ska Emi­lia flet
 10. Olszew­ski Adrian fortepian
 11. Plu­ciń­ska Maria obój
 12. Pogho­syan Anna
 13. Sikor­ska Renata fortepian
 14. Winiar­ski Woj­ciech gitara