Polo­nez g-moll F. Cho­pina z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści.
Utwór gra Zofia Pie­tras, uczen­nica klasy VIII.