Plan prób chó­rów i zespo­łów 2022/2023

Poznań­ski Chór Chłopięcy

pn., wt., pt 16:00–18:00/19:00

Chór Dziew­częcy PSChJK klasy od IV do VIII

wt., cz. 15:30–16:15 i 16:30–17:30;

Chór Dzie­cięcy Kuku­łeczki klasy IIIII

wt., cz. 13:00–14:30;

Zespól ryt­miczny

klasa I pt. 12:25–13:25;

klasa II śr. 12:25–13:25;

klasa III pon. 13:00–14:00;