Plan prób chó­rów i zespo­łów 2021/2022

Chór “Kuku­łeczki”
ponie­dzia­łek i czwar­tek aula 13.00–13.45 kl. III, 13.00–13.45 kl. II;

Chór Dziew­częcy
wto­rek aula 16.15–18.00 kl. IV-VIII;
czwar­tek aula 14.35–16.10 kl. IV i V, 16.15–18.00 kl. VI-VIII;

Chó­ralne ABC warsz­taty dla dzieci
środa sala 16 16.00–18.00

Zespół ryt­miczny
wto­rek aula 13.20–14.20 kl. II;
środa aula 13.30–14.30 kl. I;
czwar­tek aula 12.50–13.50 kl. III

Plan próby chó­rów w pdf