Godziny pracy 2023/2024

Peda­gog spe­cjalny (sala 20) Mag­da­lena Macie­jew­ska

wto­rek   7.00 — 9.30
środa   7.00 — 10.00
pią­tek   14.30 — 16.30

Peda­gog (sala 20) Monika Szmyt

ponie­dzia­łek   7.00 — 8.00 i 8.50 — 9.50
wto­rek   7.00 — 12.00
środa   7.00 — 8.00 i 8.50 — 9.30 i 14.30 — 17.30

Psy­cho­log (sala 20) Janusz Macie­jew­ski

wto­rek   7.00 — 8.45
środa   7.15 — 11.15
czwar­tek   7.15 — 7.45 i 15.00 — 17.45
pią­tek   7.15 — 9.30

Pie­lę­gniarka szkolna (sala 6a) Agata Szy­bi­sta

pią­tek   8.00 — 15.00

Logo­peda szkolny (sala 20) Monika Zerek

ponie­dzia­łek    10.45 — 11.45
czwar­tek 12.30 — 13.30
pią­tek 13.30 — 14.30

Biblio­teka (sala 01) Kata­rzyna Saneluta

pon. — pt. 9.00 — 15.00