Godziny pracy 2022/2023

Peda­gog (sala 27) Monika Szmyt

ponie­dzia­łek   11.40 — 13.40
wto­rek   10.45 — 13.00
środa   15.50 — 18.0
czwar­tek   11.40 — 15.20
pią­tek   8.50 — 9.35

Psy­cho­log (sala 27) Janusz Macie­jew­ski

wto­rek   7.00 — 8.45
środa   7.00 — 11.15
czwar­tek   7.00 — 7.45 i 15.00 — 17.45
pią­tek   7.15 — 9.30

Pie­lę­gniarka szkolna (sala 6a) Bar­bara Adamczak

środa   8.00 — 14.30
czwar­tek   8.00 — 15.00

Logo­peda szkolny Gabriela Stachowiak-Michałowska

wto­rek (sala 16)   13.10 — 15.40
czwar­tek (biblio­teka)   12.30 — 15.00

Logo­peda szkolny (sala 20) Monika Zerek

ponie­dzia­łek    9.45 — 12.45
wto­rek    11.40 — 13.40
środa     10.30 — 11.30

Biblio­teka (IV pię­tro) Ewa Jaskółka

pon. — pt. 10.00 — 16.00
wto­rek 8.00 — 14.00
środa  8.00 — 14.00
czwar­tek 10.00 — 16.00
pią­tek 8.00 — 14.00