Godziny pracy 2021/2022

Peda­gog (sala 26) Bożena Kanc­lerz

ponie­dzia­łek   8.50 — 13.50
wto­rek   13.15 — 14.45
czwar­tek   8.50 — 13.20

Psy­cho­log (sala 26) Janusz Macie­jew­ski

ponie­dzia­łek   16.00 — 16.40
wto­rek   7.30 — 12.00
środa   7.30 — 13.20

Pie­lę­gniarka szkolna (sala 6a) Bar­bara Adamczak

środa   8.00 — 14.30
czwar­tek   8.00 — 15.00

Logo­peda szkolny Gabriela Stachowiak-Michałowska

wto­rek (sala 16)   13.10 — 15.40
czwar­tek (biblio­teka)   12.30 — 15.00

Logo­peda szkolny (sala 20) Monika Zerek

wto­rek    7.30 — 8.00
środa     7.30 — 8.00

Biblio­teka (IV pię­tro) Ewa Jaskółka

pon. — pt. 10.00 — 16.00
wto­rek 8.00 — 14.00
środa  8.00 — 14.00
czwar­tek 10.00 — 16.00
pią­tek 8.00 — 14.00