Zakoń­czył się cało­roczny szkolny kon­kurs pt. „NAJŁADNIEJSZA SALA LEKCYJNA”.

KLASA IV
SALA NR 8

KLASA V
SALA NR 27

KLASA VI
SALA NR 25

KLASA VII
SALA NR 6

KLASA VIII
SALA NR 7

KLASA IX
SALA NR 22

LISTOPAD

4,05

3,6

3,7

4,9

5,25

1,5

2,85

4,4

4,3

4,6

5

3,7

GRUDZIEŃ

4

4,1

3,65

3,85

3,75

3,9

4,15

3,75

4,25

4,15

4,15

3,6

STYCZEŃ

4,62

4,19

2,12

2,94

2,12

2

3,19

3,75

3,31

3,12

3,93,

3,87

LUTY

4,67

4,5

2,81

4,75

3,17

0

5

4

5

5

5

5

MARZEC

5,3

5,4

3,8

5

4,6

4

5

3,6

4,2

5,25

4,6

4,6

KWIECIEŃ

6

4,75

2

4,25

4,5

1,5

4

5,25

1,75

5,25

5

6

MAJ

5

3,9

1

5,2

3,72

1

4

3,52

3,9

5,04

4,8

4,95

CZERWIEC

5,1

5,25

3,33

4,6

4,4

0,5

5,3

6

4,3

4,3,

5,2

5,8

SUMA PUNKTÓW

72,23

69,96

53,42

72,20

69,19

51,92

Wyniki:

I miej­sce : nagroda 300 zł. dla klasy IV
II miej­sce: nagroda 150 zł. dla klasy VII
III miej­sce: słodka nie­spo­dzianka dla klasy V

Nagrody zostały ufun­do­wane ze skła­dek uczniów na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego.
Zwy­cięz­com gratulujemy.

Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK