Plan prób chó­rów i zespo­łów 2019/2020

Chó­ralne ABC
środa 16.00–18.00

Chór Kuku­łeczki kl. II-III
środa 13.45–14.45
pią­tek 12.45–13.45

Chór Dziew­częcy
wto­rek (kl.IV-VI) 13.45–15.20
wto­rek (kl.VII-VIII) 16.15–18.00
czwar­tek (kl.IV-VIII) 16.15–18.00

Chór Kame­ralny „Luna­tix Choir”
ponie­dzia­łek 16.00–18.00
środa 17.00–18.00

Poznań­ski Chór Chło­pięcy
ponie­dzia­łek, środa, pią­tek 16.00–18.00

Plan w pdf