Godziny pracy 2020/2021

Peda­gog (sala 26) mgr Bożena Kanc­lerz

ponie­dzia­łek   9.00 — 12.00
wto­rek   8.50 — 13.50
czwar­tek   11.00 — 14.00

Psy­cho­log (sala 26) mgr Janusz Maciejewski

wto­rek   11.30 — 16.30
środa   7.30 — 13.30

Pie­lę­gniarka szkolna (sala 6a) mgr Jolanta Maciejewska

środa   8.00 — 14.30
czwar­tek   8.00 — 14.30

Logo­peda szkolny (sala 20) mgr  Monika Zerek

ponie­dzia­łek 12.30 — 15.30
pią­tek  12.30 — 15.30

Biblio­teka (IV pię­tro) mgr Szy­mon Nowicki

pon. — pt. 8.00 — 11.00