26.05. dzieci wraz z rodzi­cami i wycho­wawcą  świę­to­wały na Cyta­deli Dzień Rodziny.