W dniach 19–22 maja 2015 r. nie­obecna będzie pani Anna Gajew­ska. W jej zastęp­stwie lek­cje w kla­sie II przeprowadzą:p. Aneta Nowak — Łoś, p. Woj­ciech Gorze­lanny i p. Janusz Maciejewski.