Uro­czy­stość zakoń­cze­nia roku szkol­nego 2014/2015 w PSChJK odbę­dzie się dnia 26 czerwca 2015 r. w godzinach:

  • klasy I –III godz. 8.30
  • klasy IVVI godz. 9.30
  • klasy VIIIX godz. 10.30

Ser­decz­nie zapraszamy!