W dniach 12 –22 maja 2015 r. nie­obecny jest p. Adam Galas. Zaję­cia wycho­wa­nia fizycz­nego popro­wa­dzi w zastęp­stwie p. Marta Banach.