27 lutego odbyły się wspólne zaję­cia, gry i zabawy we współ­pracy z przed­szko­lem „Miś Uszatek”.