21 marca klasa I powi­tała kalen­da­rzową wio­snę, szu­ka­jąc pierw­szych oznak nowej pory roku.