W pierw­szy dzień wio­sny ucznio­wie klasy II poszli na spa­cer powi­tać wio­snę i jej oznaki. Na zakoń­cze­nie wszy­scy udali się na plac zabaw.