Sek­cja instrumentalna

kie­row­nik: Adrian Olszewski

1. Brzy­ski Adam — trąbka
2. Gło­wacka Anna — for­te­pian
3. Hein­ry­chow­ski Sła­wo­mir – sak­so­fon, klar­net
4. Kujawa Kata­rzyna — for­te­pian
5. Kukla Ewa –for­te­pian
6. Kuzara Kata­rzyna — for­te­pian
7. Łyn­sza Cze­sław — for­te­pian
8. Macie­jow­ska Joanna — for­te­pian
9. Miecz­kow­ska Emi­lia — flet
10. Nagrodzki Artur — gitara
11. Olszew­ski Adrian – for­te­pian, organy
12. Sikor­ska Renata — for­te­pian
13. Sza­far­kie­wicz Joanna — flet
14. Śliwa Roman — puzon
15. Tro­ja­now­ska Nata­lia — skrzypce
16. Tro­ja­now­ski Piotr — per­ku­sja
17. Winiar­ski Woj­ciech – gitara
18. Ziółko Leszek — wiolonczela