Sek­cja instrumentalna

kie­row­nik: Adrian Olszewski

 1. Gło­wacka Anna fortepian
 2. Hein­ry­chow­ski Sła­wo­mir klar­net, saksofon
 3. Kow­nacki Andrzej perkusja
 4. Kujawa Kata­rzyna fortepian
 5. Kukla Ewa fortepian
 6. Łyn­sza Cze­sław fortepian
 7. Macie­jow­ska Joanna fortepian
 8. Miecz­kow­ska Emi­lia flet
 9. Nagrodzki Artur gitara
 10. Olszew­ski Adrian fortepian
 11. Plu­ciń­ska Maria obój
 12. Sikor­ska Renata fortepian
 13. Winiar­ski Woj­ciech gitara