Sek­cja instrumentalna

kie­row­nik: Adrian Olszewski

 1. Gło­wacka Anna — fortepian
 2. Hein­ry­chow­ski Sła­wo­mir – sak­so­fon, klarnet
 3. Kaczor Leszek — trąbka
 4. Kujawa Kata­rzyna — fortepian
 5. Kukla Ewa –fortepian
 6. Kuzara Kata­rzyna — fortepian
 7. Łyn­sza Cze­sław — fortepian
 8. Macie­jow­ska Joanna — fortepian
 9. Miecz­kow­ska Emi­lia — flet
 10. Nagrodzki Artur — gitara
 11. Olszew­ski Adrian – fortepian
 12. Sikor­ska Renata — fortepian
 13. Tro­ja­now­ska Nata­lia — skrzypce
 14. Tro­ja­now­ski Piotr — perkusja
 15. Winiar­ski Woj­ciech – gitara