Rada Rodzi­ców w roku szkol­nym 2014/2015

Prze­mek Wal­kow­ski (kl IVVII)

Prze­wod­ni­czący (tel. 502 332 052)

Iwona Rybacka (kl. V)

Sekre­tarz

Bożena Adler (kl IX)

Czło­nek Zarządu

Ryszard Reisner (kl. III)

Czło­nek Zarządu

Robert Klo­now­ski (kl.V)

Z-ca Prze­wod­ni­czą­cego (tel. 604  142 673)

 Andrzej Zakrzew­ski (kl. IV)

Skarb­nik (tel. 508 586 101)

Kon­stanty Dinos (kl II)

Czło­nek Zarządu

Monika Miecz­nik (kl. I)

Czło­nek Zarządu

Numer Konta 69 1020 4027 0000 1102 1194 3331