Rada Rodzi­ców w roku szkol­nym 2017/2018

Prze­mek Wal­kow­ski (kl V i VIII)

prze­wod­ni­czący (tel. 502 332 052)

Andrzej Zakrzew­ski (kl.V)

po. skarb­nika (tel. 508  508 101)

Robert Klo­now­ski (kl.VI)

z-ca prze­wod­ni­czą­cego (tel. 604  142 673)

Numer Konta 69 1020 4027 0000 1102 1194 3331