1. Cio­mek Tymo­te­usz
2. Gabriel­ska Micha­lina
3. Gąsio­row­ska Helena
4. Jana­sek Gabriela
5. Kasiń­ska Kaja
6. Kina­stow­ski Tomasz
7. Kro­musz­czyń­ska Ewa
8. Kukawka Oli­wier
9. Kwa­śnik Emi­lia
10. Lisz­kow­ska Gabriela
11. Lul­kie­wicz Juliusz
12. Mach­nicki Wik­tor
13. Piwo­war­czyk Agnieszka
14. Plu­ciń­ska Micha­lina
15. Rybicka Nata­sza
16. Wie­czo­rek Wero­nika
17. Wołk Liliana
18. Żoły­niak Alicja