1. Cio­mek Tymoteusz
 2. Gabriel­ska Michalina
 3. Gąsio­row­ska Helena
 4. Gra­bow­ska Helena
 5. Jana­sek Gabriela
 6. Kasiń­ska Kaja
 7. Kina­stow­ski Tomasz
 8. Kro­musz­czyń­ska Ewa
 9. Kukawka Oli­wier
 10. Kwa­śnik Emilia
 11. Lisz­kow­ska Gabriela
 12. Lul­kie­wicz Juliusz
 13. Mach­nicki Wiktor
 14. Piwo­war­czyk Agnieszka
 15. Plu­ciń­ska Michalina
 16. Rybicka Nata­sza
 17. Wie­czo­rek Weronika
 18. Wołk Liliana
 19. Żoły­niak Alicja