W dniach 14, 15 i 18 maja 2015 r. nie­obecna będzie p. Dorota Woj­now­ska. Lek­cje chóru kla­so­wego popro­wa­dzi w zastęp­stwie p. Jaro­sław Krenz.
Zaję­cia popo­łu­dniowe w tych dniach są odwołane.