Plan prób chó­rów i zespołów

Chór Kuku­łeczki
ponie­dzia­łek 14.45–15.45 (klasa IV)
wto­rek 13.00–14.00 (klasy II, III)
środa 13.30–14.30 (klasy II, III, IV)
pią­tek 13.45–14.30 (klasa IV)

Chór Dziew­częcy
wto­rek, czwar­tek 15.30–18.00

Chór Kame­ralny „Luna­tix Choir”
ponie­dzia­łek, środa 16.10–17.40

Poznań­ski Chór Chło­pięcy
ponie­dzia­łek, środa, pią­tek 16.00–18.00

Zespół ryt­miczny
czwar­tek 13.15–14.15 klasa II
czwar­tek 14.15–15.15 klasa III