Godziny pracy 2018/2019

Peda­gog
ponie­dzia­łek  7.30 — 12.30
wto­rek 11.00 — 12.30
czwar­tek   7.30 — 13.00
Psy­cho­log
ponie­dzia­łek   12.45 — 14.00
wto­rek   7.30 — 12.15
środa 7.30 — 8.00, 12.30 — 16.15
czwar­tek   11.45 — 13.30
pią­tek  16.30 17.00
Biblio­teka
ponie­dzia­łek   9.00–16.00
wto­rek   9.45 — 14.30
środa — 9.00–11.30, 12.45–15.00
czwar­tek 8.00– 15.30
pią­tek 9.00–15.00
Pie­lę­gniarka szkolna
wto­rek 8.00–15.00