PONIEDZIAŁEK, 8 CZERWCA 2015 R.
GODZ. 11:00 — KLASA IVCHÓR
GODZ. 14:00 — KLASA VIII — ZESPOŁY WOKALNE

WTOREK, 9 CZERWCA 2015 R.
GODZ. 11:00 — KLASA IICHÓR
GODZ. 14:30 — KLASA VI — CHÓR

ŚRODA, 10 CZERWCA 2015 R.
GODZ. 11:00 — KLASA IIICHÓR
GODZ. 14:30 — KLASA VII — ZESPOŁY WOKALNE

CZWARTEK, 11 CZERWCA 2015 R.
GODZ. 11:00 — KLASA V — CHÓR
GODZ. 14:30 — KLASA IX — ZESPOŁY WOKALNE

Skład komi­sji egza­mi­nów pro­mo­cyj­nych
z chóru oraz zespo­łów wokalnych

CHÓR

KLASY IIIII
Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący
Woj­now­ska Dorota — czło­nek
Kotla­rek Kinga — członek

KLASY IV — V
Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący
Woj­now­ska Dorota — czło­nek
Krenz Jaro­sław — członek

KLASA VI
Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący
Raczyń­ska Sła­wo­mira — czło­nek
Kotla­rek Kinga — członek

ZESPOŁY WOKALNE

KLASA VII
Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący
Woj­now­ska Dorota — czło­nek
Raczyń­ska Sła­wo­mira — czło­nek
Krenz Jaro­sław — członek

KLASY VIIIIX
Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący
Raczyń­ska Sła­wo­mira — czło­nek
Krenz Jaro­sław — członek