Egza­miny wstępne
do Poznań­skiej Szkoły Chóralnej

odbędą się w dwóch ter­mi­nach
15,  29  maja  2020 r., godz. 16.00

Pamię­taj­cie o przy­go­to­wa­niu swo­jej ulu­bio­nej piosenki :)

Do zoba­cze­nia w maju :)
Dyrek­cja i grono peda­go­giczne PSCHJK