EGZAMINY PROMOCYJNECHÓR, ZESPOŁY WOKALNE TERMINY, SKŁADY KOMISJI ROK SZKOLNY 2018/2019

CHÓRY KLASOWEKLASY II, III, IV, V, VI

Wto­rek — 28.05.2019
CHÓRKL. III — godz. 10.00 — (20 osób) — Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący, Raczyń­ska Sła­wo­mira — czło­nek Pietraszko-Berlin Hanna — czło­nek
CHÓRKL. V — godz. 12.00 — (25 osób) — Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący, Stie­ler Laura — czło­nek Raczyń­ska Sła­wo­mira — członek

Środa — 29.05.2019
CHÓRKL. II — godz. 10.00 — (17 osób) — Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący, Raczyń­ska Sła­wo­mira — czło­nek, Pietraszko-Berlin Hanna — czło­nek
CHÓRKL. IV — godz. 11.30 — (26 osób) — Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący, Pietraszko-Berlin Hanna — czło­nek, Raczyń­ska Sła­wo­mira — członek

Czwar­tek — 30.05.2019
CHÓRKL. VI — godz. 10.00 — (25 osób) — Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący, Stie­ler Laura — czło­nek, Matu­sik Łukasz — członek

ZESPOŁY WOKALNEKLASY VII, VIIIIX

Ponie­dzia­łek — 27.05.2019
KL. VII — godz. 11.00 — (5 zespo­łów) — Leh­mann Jan — prze­wod­ni­cząc, Stie­ler Laura — czło­nek, Lewan­dow­ski Piotr — czło­nek
KL. IX — godz. 12.30 — (5 zespo­łów) — Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący, Stie­ler Laura — czło­nek, Lewan­dow­ski Piotr — czło­nek, Matu­sik Łukasz — członek

Czwar­tek — 30.05.2019
KL. VIII — godz. 12.30 — (5 zespo­łów) — Leh­mann Jan prze­wod­ni­czący, Krenz Jaro­sław — czło­nek, Lewan­dow­ski Piotr — czło­nek, Matu­sik Łukasz — czło­nek, Aula PSCHJK

TERMINY KOŃCOWE:

- Środa — 22 maj — oceny pro­po­no­wane
– Środa — 5 czer­wiec — oceny osta­teczne
– Czwar­tek — 13 czer­wiec — Kon­cert — AULA UAM
– Pią­tek — 14 czer­wiec — Rada Peda­go­giczna
– Ponie­dzia­łek– 17 czer­wiec — Poże­gna­nie kl. IX – Sala Lubrań­skiego
– Wto­rek — 18 czer­wiec — Poże­gna­nie kl. VIII – Sala Lubrań­skiego
– Czwar­tek — 20 czer­wiec — Boże Ciało
– Pią­tek — 21 czer­wiec — Zakoń­cze­nie roku