Zapra­szamy Rodzi­ców na dyżur nauczy­cieli w dniu 13 maja 2015 r. (środa).

Jeste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji w godz. 17.00–18.00.