Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­szamy w dniu 23 marca (środa) o godz. 17.00