KONKURS NR 1/2018 aktualizacja 10.07.2018

25 czerwca 2018|Zapytania ofertowe|

Koncert z okazji zakończenia sezonu artystycznego 2017/2018

20 czerwca 2018|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Zakończenie szkolnej rywalizacji klas

Zakoń­czył się cało­roczny szkolny kon­kurs pt. “NAJŁADNIEJSZA SALA LEKCYJNA”.

Wyniki

I miej­sce : nagroda 200 zł dla klasy VI
II miej­sce: nagroda 100 zł dla klasy V
III miej­sce: nagroda 50 zł dla klasy VII

Nagrody zostały ufun­do­wane ze skła­dek uczniów na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego.
Zwy­cięz­com gra­tu­lu­jemy.
Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK

13 czerwca 2018|Rok szkolny 2017/18, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Dzień Rodziny

26.05. dzieci wraz z rodzi­cami i wycho­wawcą  świę­to­wały na Cyta­deli Dzień Rodziny.

7 czerwca 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|