Lista kandydatów przyjętych do klasy I
na rok szkolny 2019/2020

Badanie przydatności kandydatów do klasy I
16 maja 2019 r, (czwartek), godzina 16.00

Ogłaszamy zapisy dziewcząt i chłopców do klasy I na rok szkolny 2019/2020.
Zapraszamy dzieci, które w bieżącym roku kalendarzowym kończą 7 lub 6 rok życia.
Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie Państwo poniżej.

O szkole

Warunki przyjęć

Karta rekrutacji

34 MTExXzY5ODQuanBn

film_zapraszamy

 

Sztandar jest jednym z najważniejszych symboli szkoły. Składa się z płata, drzewca i głowicy.

Płatem sztandaru jest tkanina o wymiarach 100 na 110 cm koloru czerwonego po stronie głównej i niebieskiego po stronie odwrotnej, obszyta obustronnie wzdłuż obwodu srebrną taśmą. Trzy krawędzie płata sztandaru (poza krawędzią przewidzianą do mocowania na drzewcu) obszyte są srebrną frędzlą długości 5 cm. Wszystkie hafty wykonane są ręcznie specjalną nicią, zwaną szychem.

Główna strona płata, czyli awers, nawiązuje do symboliki naszej Ojczyzny. W jego centralnej części znajduje się godło państwowe, wizerunek orła białego. Rozpostarte skrzydła orła symbolizują dążenie do najwyższego lotu i gotowość do pokonywania wszelkich trudności. Orzeł jest haftowany srebrnym szychem, zaś jego korona, dziób i szpony złotym szychem.

Awers sztandaru (fot. R. Szymański)

Awers sztandaru (fot. R. Szymański)

Na odwrotnej stronie płata sztandaru, na rewersie, umieszczone jest logo szkoły, nawiązujące do tego, co w naszej szkole jest ważne - śpiewu chóralnego. Są tu trzy rozśpiewane twarze uczniów i uczennic. Koliście dookoła logo wyhaftowana została nazwa: Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego. Logo i nazwa szkoły są haftowane srebrnym szychem.

Rewers sztandaru (fot. R. Szymański)

Rewers sztandaru (fot. R. Szymański)

Drzewce wykonane z jasnego toczonego drewna o długości 230 cm jest dwudzielne, łączone metalową tuleją i zakończone głowicą. Głowicę sztandaru stanowi wizerunek orła, umieszczony na podstawie w kształcie kuli.

Sztandar szkoły jest dla całej jej społeczności symbolem Polski i Narodu, Małej Ojczyzny, miejsc bliskich uczniom. Od tej chwili będzie łączył uczniów PSChJK obecnych z tymi, którzy do niej przybędą za kilka czy kilkanaście lat. Rangę sztandaru podniosła ceremonia jego poświęcenia.
Szkoła występuje ze sztandarem podczas najważniejszych wydarzeń szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów, Święto Patrona, święta narodowe oraz inne uroczyste apele.

Niezwykły honor i wyróżnienie spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. Są to uczniowie osiągający dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniający się odpowiednią postawą etyczną i kulturą osobistą. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. Sztandar powinno się otaczać czcią i oddawać należne mu honory.

Poczet sztandarowy PSChJK (fot. R. Szymański)

Poczet sztandarowy PSChJK (fot. R. Szymański)

Szczegóły dotyczące udziału sztandaru w uroczystościach oraz zachowanie pocztu sztandarowego w różnych sytuacjach zawarte są w dokumencie uchwalonym przez Radę Pedagogiczną 20 października 2017 r. pt.: Ceremoniał szkolny z udziałem pocztu sztandarowego.

Sztandar i insygnia pocztu sztandarowego będą przechowywane w zamkniętej gablocie obok wejścia do sekretariatu szkoły i gabinetów dyrekcji.


Hymn Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

„Zgodnym chórem, bracia” - L. Spohr
Zgodnym chórem, bracia, pieśń niesiemy wam,
tę co z serca wiedzie do radości bram.
Niech ze wszystkich stron zabrzmi pieśni ton,
niech ze wszystkich stron zabrzmi pieśni ton.
Kto chce tu po pracy mile spędzić czas,
niechaj zgodnym chórem śpiewa z nami wraz.
Niechaj brzmi jak dzwon naszej pieśni ton
niechaj brzmi jak dzwon naszej pieśni ton.

ZAPRASZAMY !!!!
Dyrygentów, nauczycieli, instruktorów, studentów i wszystkich,
którzy pragną doskonalić swoje umiejętności w pracy z zespołem wokalnym, chóralnym.
na
IX WARSZTATY CHÓRALNE „CHÓRALNE ABECADŁO”
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO
26 KWIETNIA 2019 R. ; GODZ. 10 : 00

Wykładowcami będą :
Prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik
- Dyrygent i pedagog , kierownik Katedry Chóralistyki
Akademia Muzyczna - Kraków
Chór „Psalmodia” Uniwersytetu Papieskiego - Kraków
Chór Polskiego Radia - Kraków
Dr Agata Wilińska
- Dyrygent i pedagog
PSM I i II st. - Olsztyn
Chór Kameralny „Collegium Musicum” - Olsztyn
Chór Dziewczęcy „Cantabile” – Olsztyn
Chór „Collegium Baccalarum” - Olsztyn
mgr Hanna Pietraszko - Berlin
- Dyrygent , pedagog, wokalistka
Społeczna Szkoła Muzyczna nr 1 im. E.E. Gordona – Poznań
Szkoła Podstawowa nr 46 – Poznań
Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - Poznań

KOORDYNATOR WARSZTATÓW:
JAN LEHMANN; kontakt : janekleh@gmail.com ; komórka : 602 348 004

Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia:

Karta zgłoszenia

Informacje + Karta zgłoszenia

Szanowni Rodzice!!!!
Muzyczne ABC dla dzieci przedszkolnych rozpoczyna kolejny rok swojej działalności  !!!

 Serdecznie zapraszamy Państwa dzieci w wieku 5 – 7 lat do uczestnictwa w popołudniowych
zajęciach muzyczno – ruchowych pod nazwą „Muzyczne ABC ”

 Okres przedszkolny to doskonały czas na kształtowanie uzdolnień muzycznych dzieci i ich zainteresowania muzyką. To czas, kiedy kształtuje się u dziecka wrażliwość muzyczna. Dziecko od narodzin ma kontakt z muzyką i łatwo zaobserwować, jak potrafi ona pobudzić je lub uspokoić. Muzyka pozwala na osiąganie wielu pożądanych efektów , zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych.

Zajęcia rozpoczynamy  w dniu 17 października 2018 r. ( środa ).

W ramach zajęć proponujemy :

  • poznawanie piosenek
  • ćwiczenia emisyjne - uświadamianie możliwości głosu i poprawianie jego sprawności
  • praca  nad  dykcją
  • ćwiczenia i zabawy rytmiczne rozwijające ekspresję ciała
  • zabawy  w  grupie
  • poznawanie niektórych instrumentów muzycznych
  • nauka gry na prostych instrumentach perkusyjnych

Zajęcia będą się odbywać w budynku Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego  w każdą środę.
W październiku o godz.16:30 - 17:15, a od listopada  w godz. 16:15 – 17:00 oraz 17:15 – 18:00

Odpłatność :  45 min – 25 zł . Płatność z góry za cały  miesiąc do 10 każdego miesiąca
na konto 96 2130 0004 2001 0651 1232 0001, wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko dziecka.

Zapisy w sekretariacie Szkoły Chóralnej przy ul. Cegielskiego 1, codziennie w godz. 8:00 – 15:00  osobiście lub telefonicznie
(pod numerem 61 852  41 76) lub komórka – 693 435 872 oraz 604 543 739.

PRZYPROWADŹ  SWOJE  DZIECKO!
SPRAWDŹ  JEGO  MOŻLIWOŚCI  MUZYCZNE!

Nauczycielka  rytmiki
mgr  Anna  Głowacka

Aktualności

Więcej aktualności

Kalendarium

maj 2019

Opcje sortowania
7maj11:00Koncert Chóru Polifonicznego "Koromaku" Uniwersytetu im. Mehmeta Akifa Ersoya w Burdurze (Turcja) 11:00

Powiedzieli o nas

Szkoła unikalna w skali kraju, założona przez wielkiego Artystę i Pedagoga.
Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania
Jedna z najlepszych tego typu placówek oświatowych w Polsce i Europie. (...) Szkoła, która nie tylko pozyskała niezachwianą pozycję lidera wśród środowisk edukujących młodzież, ale też zaowocowała pięknym kwiatem, jakim jest Poznański Chór Chłopięcy.
Jan Łukaszewski, Dyrygent chóru „Schola Cantorum Gedanensis”
Szkoła, która wykształciła wielu znakomitych śpiewaków. Dzięki jej wspaniałym wynikom Poznań, jako rodzinne miasto Szkoły, stał się również sławny.
Stefan Mikołajczak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Informacje i komunikaty

...

...